Algemene voorwaarden

Art. 01 Deelname aan de lessen.

Om deel te kunnen nemen aan de reguliere zwemcursus A dient de leerling minimaal 4,5 jaar te zijn bij aanvang van de cursus.

Aanbiedingen en garanties gelden alleen voor kinderen zonder specifieke leer- of gedragsproblemen. U dient ook aan te geven of uw kind speciaal onderwijs volgt. Garanties bij afkooppakketten vervallen als uw kind vaker dan 3 keer afwezig is geweest tijdens het A traject.

Art. 02. Inschrijven en betalingen.

Inschrijven kan per mail of via de website. De inschrijving is pas definitief als de betaling voor de inschrijving voor de zwemcursus op onze rekening is bijgeschreven.
Vlak voor aanvang van de eerste zwemles ontvangt u van ons een “brief van aanvang eerste zwemles”. Op dat moment kunt u nog bepalen of uw kind wel of niet gaat deelnemen aan onze lessen.

Art 03. Restitutie aanbetalingen en lesgelden.

Inschrijfgeld voor de cursus bedraagt euro 37,50. Hierbij is inbegrepen het aanvragen van zwemexamens. Na ontvangst van uw bevestiging van inschrijving dient u dit bedrag binnen 7 dagen over te maken naar ons, waarna de inschrijving geactiveerd is.
Bij het niet betalen vervalt de inschrijving. Voor inschrijfgeld wordt arbeid verricht, en derhalve wordt het in geen enkel geval gerestitueerd en is het ook niet overdraagbaar aan anderen. Per jaar kan een prijscorrectie toegepast worden voor inschrijf- en lesgelden. Het huurcontract met  de verhuurder loopt altijd per schooljaar met in principe een stilzwijgende verlenging. Pakketten kunnen daarom alleen in 2 termijnen betaald worden: rond de zomervakantie en rond de jaarwisseling. Pakketprijzen zijn onderhevig aan energieprijzen. Zwemschool de Walvis behoudt zich daarom voor om eerder vermelde prijzen hierom aan te kunnen passen. Wilt u opzeggen terwijl een pakket gekocht is, dan worden de lessen berekend die op het programma stonden en de rest gerestitueerd.

Art 04. Veiligheid.

Alle lessen worden met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voorbereid en gegeven.
Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen bij aanvang van de betreffende zwemcursus aan de zwemonderwijzer doorgegeven te worden. Dit is nodig om de instructeurs in de gelegenheid te stellen de lessen zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Art 05. Privacybescherming.

Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor uw privacy behandeld conform de WBP (wet bescherming persoonsgegevens). Beschikbare gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

Art 06. Slotbepalingen.

Bij inschrijving voor een cursus bij Zwemschool de Walvis aanvaardt u deze Algemene Voorwaarden.
De meest recente versie wordt te allen tijde gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Afwijken van deze Algemene Voorwaarden uitsluitend middels schriftelijke toezegging van de eigenaar.

Versie 20220922

Locatie:

De Sallandshoeve, Holterweg 85, 8112 AE Nieuw Heeten

Referenties:

"De kinderen worden echt goed begeleid!"

Hannie de Haan
  • Bij zwemschool De Walvis is het voor elk kind een feest om te zwemmen!

  • Partners: