Methode

Hoe geven wij les?

Visie Zwemschool de Walvis

Bij het maken van een keuze voor Zwemschool de Walvis is het van belang te weten welke visie we hebben en hoe we hier invulling aan geven met de 4 K’s.

Kindvriendelijk

Het kind staat altijd op nummer één. Wij geven les vanuit een optimistische, vrolijke en positieve kijk op het leven. Iedere zwemles moet een leerzaam feestje zijn.

Kwaliteit

Eerst leuk, dan goed. Dan gaat het snel. Ouders willen graag snel goede resultaten zien. Begrijpelijk, maar dit mag nooit ten koste gaan van het plezier en de kwaliteit. We richten ons zo vroeg mogelijk op het survivalelement, zo kunnen kinderen zich snel redden in het water.

Klantvriendelijk

Goede communicatie met de ouders is essentieel. Ouders worden zoveel mogelijk op de hoogte gesteld over de zwemontwikkeling van hun kind en de dagelijkse gang van zaken binnen de zwemschool.

Klasse

We blijven werken aan de verbetering van de zwemlessen. Met interne en externe opleidingen wordt ons personeel geprikkeld om ervaringen op te doen, zich te ontplooien en beroepscompetenties uit te breiden.

De 4 K’s staan altijd voorop in de visie van Zwemschool de Walvis.

Wat betekent dit in de praktijk?

  • Geregeld wordt Zwemschool de Walvis bezocht door een andere zwemschool om zo van elkaar te leren.
  • We zullen altijd naar ouders luisteren en vervolgens inspelen op de verwachtingen, vragen, angsten, ideeën, eisen en wensen.
  • We zijn aanspreekbaar en toegankelijk.
  • We geven ouders een eerlijk advies over een passend traject en duidelijkheid over de kosten.
Kinderen zijn met het Survival ABC op elke situtatie voorbereid

Het Survival ABC

Naast goed leren zwemmen, vinden wij het belangrijk dat kinderen ook leren overleven in water als ze in een vervelende situatie terecht komen. Ons motto is: in het water springen doe je in een badpak of zwembroek, maar in het water vallen gebeurt doorgaans als een kind gewoon gekleed is.

Daarom volgen wij het traject Survival ABC van Zwemonderwijs Nederland, en wordt er vanaf het begin af aan al om de week met de kleren aan geoefend. Tevens wordt vanaf diploma B geoefend met het thema “help je vriendje / help je vriendinnetje”.

Wij verzorgen zwemlessen volgens Het Nieuwe Zwemonderwijs. Het Nieuwe Zwemonderwijs betreft zwemlessen van 90 minuten achter elkaar voor diploma A, en 60 minuten voor diploma B. Kinderen kunnen dan in principe binnen 1 schooljaar of 1 kalenderjaar hun A plus B diploma halen.

Alle oefeningen komen op leuke wijze aan bod!

Het Nieuwe Zwemonderwijs

Wij hebben al jaren ervaring met Het Nieuwe Zwemonderwijs op onze zwemlocaties te Lattrop, Ootmarsum, Raalte, en Nieuw Heeten. Vaak denken ouders: 90 minuten zwemles achter elkaar? Dat trekt mijn kind toch niet! Echter het tegendeel is bewezen.

De kinderen moeten tegenwoordig zoveel leren voor hun zwemdiploma, dat wij alle oefeningen gedurende 90 minuten aanbieden in “Blokkenonderwijs”. D.w.z. goed leren zwemmen voor alle zwemoefeningen die vereist zijn, afgewisseld door spelen en pauzes waarin eventueel wat gegeten of gedronken kan worden. Zwemles is op deze manier ook echt een feest voor de kinderen. U kunt uw kind brengen en na 90 minuten weer op komen halen.

In onze groepjes zwemmen maximaal 10 kinderen per Zwemonderwijzer voor A, en 12 voor B en C. Wij willen ons zwemonderwijs overzichtelijk en veilig houden.