Informatie

Visie Zwemschool de Walvis
Bij het maken van een keuze voor Zwemschool de Walvis is het van belang te weten welke visie we hebben en hoe we hier invulling aan geven met de 4 K’s.
Kindvriendelijk: het kind staat altijd op nummer één
Wij geven les vanuit een optimistische, vrolijke en positieve kijk op het leven. Iedere zwemles moet een leerzaam feestje zijn.
Kwaliteit: eerst leuk, dan goed. Dan gaat het snel.
Ouders willen graag snel goede resultaten zien. Begrijpelijk, maar dit mag nooit ten koste gaan van het plezier en de kwaliteit. We richten ons zo vroeg mogelijk op het survivalelement, zo kunnen kinderen zich snel redden in het water.
Klantvriendelijk: goede communicatie met de ouders is essentieel
Ouders worden zoveel mogelijk op de hoogte gesteld over de zwemontwikkeling van hun kind en de dagelijkse gang van zaken binnen de zwemschool.
Klasse: we blijven werken aan de verbetering van de zwemlessen
Met interne en externe opleidingen wordt ons personeel geprikkeld om ervaringen op te doen, zich te ontplooien en beroepscompetenties uit te breiden.
Wat betekent dit in de praktijk?
Geregeld wordt  Zwemschool de Walvis bezocht door een andere zwemschool om zo van elkaar te leren.
Personeel kan zich aanmelden voor een invalpool.
We zullen altijd naar ouders luisteren en vervolgens inspelen op de verwachtingen, vragen, angsten, ideeën, eisen en wensen.
We zijn aanspreekbaar en toegankelijk.
We geven ouders een eerlijk advies over een passend traject en duidelijkheid over de kosten.

Partners: