Algemene voorwaarden

Art. 01 Deelname aan de lessen.

Om deel te kunnen nemen aan de reguliere zwemcursus A dient de leerling minimaal 4,5 jaar te zijn bij aanvang van de cursus.
Om bij de snelcursussen gebruik te kunnen maken van garanties / afkopen, dienen kinderen bij aanvang van de lessen 4enhalf te jaar te zijn. De afkoopsom voor de lessen van A plus B is euro 745,–. Dit mag u in 2 termijnen betalen.
Aanbiedingen en garanties gelden alleen voor kinderen zonder specifieke leer- of gedragsproblemen. Bij gebleken ongeschiktheid wordt een afkoopbedrag na aftrek van de genoten lessen x € 28,50 teruggestort en wordt een vervolgtraject bepaald.

Art. 02. Inschrijven en betalingen.

Inschrijven kan per mail of telefonisch.
Vlak voor aanvang van de eerste zwemles ontvangt u van ons een “brief van aanvang eerste zwemles”. Op dat moment kunt u nog bepalen of uw kind wel of niet gaat deelnemen aan onze lessen. Na betalen van een eerste termijn bent u definitief lid. Uitschrijven dient u schriftelijk of per mail te doen met in acht neming van een opzegtermijn van 1 maand. Zegt u bijvoorbeeld in januari op, dan geldt er nog een wederzijdse verplichting voor februari.

Art 03. Restitutie aanbetalingen en,-of lesgelden.

Inschrijfgeld voor de cursus bedraagt euro 33,50. Hierbij is inbegrepen het aanvragen van het examen van het diploma A. Dit krijgt u in principe dus terug als het proef- en examenzwemmen aan de orde is. Voor proefzwemmen van / en diploma B aanvragen worden deze bedragen t.z.t. in rekening gebracht, € 25,–. Na ontvangst van uw bevestiging van inschrijving dient u dit bedrag binnen 7 dagen over te maken naar ons, waarna de inschrijving geactiveerd is.
Bij het niet betalen kan het voorkeurstijdstip van de inschrijving vervallen. Voor Inschrijf/proef/aanvraaggeld wordt arbeid verricht, en derhalve wordt het in geen enkel geval gerestitueerd en is het ook niet overdraagbaar aan anderen. Restitutie door uitval van zwemlessen is niet aan de orde indien u een pakket afgekocht hebt. Wel zouden wij indien nodig inhaallessen aan kunnen bieden. Uiteraard wordt bij kiezen voor maandbetalingen x het aantal lessen dat op het programma staat in een maand niet gefactureerd voor lessen die uitvallen. Per jaar kan een prijscorrectie toegepast worden voor inschrijf- en lesgelden.

Art 04. Veiligheid.

Alle lessen worden met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voorbereid en gegeven. In de A groepen 10 kinderen per leerkracht, en in de B en C groepen 14 kinderen per leerkracht.
Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen bij aanvang van de betreffende zwemcursus aan de zwemonderwijzer doorgegeven te worden. Dit is nodig om de instructeurs in de gelegenheid te stellen de lessen zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Art 05. Uitval.

Vakantiepark het Stoetenslagh heeft zich het recht voorbehouden om indien nodig onderhoud uit te voeren aan het zwembad, de badhal en de kleedkamers zodat zwemles geven in zo’n periode niet mogelijk is. Per jaar houden wij rekening met uitval van maximaal 2 weken hierdoor. Tevens met uitval door bijvoorbeeld ziekte van de leerkracht. Als wij het nodig achten dat uw kind hierdoor zijn / haar zwemdiploma’s niet binnen een door ons gewenste periode kan halen, bieden wij hiervoor inhaallessen aan.

Art 06. Privacybescherming.

Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor uw privacy behandeld conform de WBP (wet bescherming persoonsgegevens). Beschikbare gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

Art 07. Slotbepalingen.

Bij inschrijving voor een cursus bij Zwemschool de Walvis aanvaardt u deze Algemene Voorwaarden.
De meest recente versie wordt te allen tijde gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Afwijken van deze Algemene Voorwaarden uitsluitend middels schriftelijke toezegging van de eigenaar.

Versie 00210-2013/2014

Locatie:

Vakantiepark Het Stoetenslagh
Elfde Wijk 42
7797 HH Rheezerveen – Hardenberg

Referenties:

"Mijn kinderen hebben met veel plezier zwemmen geleerd!"

Gert de Lange
  • Bij zwemschool De Walvis is het voor elk kind een feest om te zwemmen!

  • Partners: